Informacje dotyczące gwarancji

 

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie i w całości produktów marki XPG (tylko w zakresie określonym w Paragrafie 1; zwanych dalej „Produktami”) i zastępuje wszelkie inne gwarancje i rękojmie, w formie ustnej lub pisemnej, pomiędzy klientem a XPG.

 

1. Produkty podlegające gwarancji oraz warunki gwarancji
* Przykład Produktów niepodlegających gwarancji

1-letnią gwarancją 2-letnią gwarancją 3-letnią gwarancją 5-letnią gwarancją

● XPG INFAREX M20
● XPG INFAREX M10+R10
● XPG INFAREX R10
● XPG INFAREX K10
● XPG INFAREX K20
● XPG EX500

● XPG Gaming Audio
● XPG BATTLECRUISER
● XPG INVADER
● XPG BATTLEGROUND XL
● XPG BATTLEGROUND XL PRIME
● XPG SUMMONER
● XPG PRIMER
● XPG VENTO 120
● XPG PRIME ARGB Extension CABLE
-VGA / MB
● XPG PRIME ARGB LED STRIP

● XPG SD700X
● XPG PYLON

● XPG Gaming SSD
● XPG LEVANTE

6-letnią gwarancją 10-letnią gwarancją Dożywotnią gwarancją

● XPG SX950

● XPG CORE REACTOR

● XPG Gaming Memory Module
● XPG Gaming Memory Card

Uwaga 1 : Działanie dysku SSD jest oparte na współczynniku TBW lub okresie gwarancyjnym.

Uwaga 2 : Gwarancja udzielana na zewnętrzne dyski SSD/karty pamięci nie obejmuje poniższych zastosowań :
A. Monitoring wideo
B. Ochrona
C. Nadzór
D. Kamery IP
E. Rejestratory samochodowe
F. Dekodery z funkcją ciągłego nagrywania
G. Urządzenia do ciągłego rejestrowania danych, takie jak serwery

Uwaga 3 : XPG zastrzega sobie prawo do kwalifikowania produktów do naprawy.


1.1 Moduły DRAM XPG:
Moduły DRAM XPG są objęte dożywotnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.2 Dyski SSD XPG:
Dyski SSD firmy XPG są objęte 5-letnia ograniczona gwarancją obowiązującą od daty zakupu.
Wyjątki:
(1) model SX950 jest objęty 6-letnia ograniczona gwarancją.
(2) Dyski SX6000 Lite sprzed 01.07.2019 są objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją.

1.3 Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej XPG:
Zewnętrzne dyski twarde i SSD firmy XPG są objęte trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.4 Urządzenia audio dla graczy XPG:
Urządzenia audio dla graczy XPG są objęte dwuletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.5 Mysz dla graczy, podkładka pod mysz dla graczy, klawiatura dla graczy XPG:
Mysz dla graczy, podkładka pod mysz dla graczy i klawiatura dla graczy XPG podlegają różnym warunkom gwarancji w zależności od urządzenia.

1.6 Komponent komputera dla graczy XPG:
Komponent komputera dla graczy XPG jest objęty 2-letnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.
Wyjątek: Zasilacz XPG CORE REACTOR jest objęty 10-letnią gwarancją, układ chłodzenia XPG LEVANTE 5-letnią gwarancją, a XPG PYLON 3-letnią gwarancją.

 

* Ważne: W przypadku, gdy przepisy lub regulacje prawne obowiązujące w określonym kraju/regionie wymagają gwarancji o specyficznych warunkach dla Produktów, firma XPG w takim kraju/regionie zapewni usługi gwarancyjne klientom lokalnym zgodnie z takimi przepisami lub regulacjami prawnymi.

 

2. Obsługa gwarancyjna

2.1 Nie naruszając warunków poniższej gwarancji firma XPG zapewnia swoim klientom w sposób bezpłatny usługi wymiany lub naprawy wadliwych Produktów w obwiązującym okresie gwarancyjnym (zwana dalej „Obsługą gwarancyjną”). Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli wymagana jest Obsługa gwarancyjna należy przedstawić dokumentację potwierdzającą datę pierwotnego zakupu. Jeżeli nie można określić daty pierwotnego zakupu rozpoczęcie okresu obowiązywania gwarancji zostanie określone przez XPG zgodnie z numerem seryjnym Produktu.

2.2 Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać informacje o miejscu zakupu. Można również zażądać obsługi gwarancyjnej na stronie internetowej ADATA Obsługa RMA. Po odebraniu żądania XPG zapewni obsługę gwarancyjną bezpośrednio z siedziby głównej XPG. W takim przypadku koszty transportu i odpowiedniego ubezpieczenia dostawy Produktu do XPG będzie ponosił klient, natomiast XPG pokryje koszty transportu i odpowiedniego ubezpieczenia podczas zwrotu Produktu do klienta po zakończeniu obsługi gwarancyjnej.

2.3 Prosimy pamiętać, że:
(1) XPG może wymienić wadliwy Produkt przy użyciu produktu zamiennego pochodzącego z zapasów zamiast naprawy Produktu i po wymianie XPG może według własnego uznania usunąć wadliwe Produkty. Dlatego, w takim przypadku, naprawione Produkty odebrane przez klienta mogą nie być oryginalnymi Produktami wysłanymi do obsługi gwarancyjnej, jak również oryginalny Produkt nie zostanie zwrócony klientowi.
(2) W przypadku gdy produkcja określonego Produktu została wstrzymana lub nie będą dostępne usługi napraw fabrycznych XPG, według własnego uznania, zaoferuje produkt zastępczy stanowiący odpowiednik w klasie i poziomie wadliwego Produktu.

 

3. Zakres gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

3.1 Niniejsza gwarancja nie dotyczy wad lub uszkodzeń Produktów spowodowanych czynnikami związanymi z błędami ludzkimi lub innymi niezwyczajnymi czynnikami, włączając w to, ale nie ograniczając się wyłącznie do:
(1) Awarii lub uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, jak np. katastrofy naturalne lub nieprawidłowe użytkowanie.
(2) Naprawy produktu lub rozbierania na części przez nieuprawnionych do tego fachowców.
(3) Zmiany, uszkodzenia lub zagubienia etykiety serwisowej.
(4) Braku zgodności numeru seryjnego z danymi XPG lub niemożliwości określenia numeru seryjnego.

Przykład Produktów niepodlegających gwarancji

3.2 Niniejsza gwarancja NIGDY nie będzie dotyczyć odzyskiwana lub tworzenia kopii zapasowych danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie. XPG nie gwarantuje kompletności danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie w trakcie trwania lub po zakończeniu obsługi serwisowej i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych cyfrowych przechowywanych na naprawianych Produktach. Ponadto XPG w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności, podczas dostawy Produktu, za uszkodzenia Produktu lub utratę danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie. Dlatego przed wysłaniem Produktu do XPG w celu realizacji obsługi gwarancyjnej, jeżeli Produkt obsługuje funkcję przechowywania danych, zaleca się, aby klient wykonał kopię zapasową danych cyfrowych i usunął takie dane cyfrowe z Produktu.

3.3 W zakresie przewidzianym w przepisach lub regulacjach prawnych XPG na mocy niniejszej gwarancji nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, spodziewanych oszczędności i danych cyfrowych, a także za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne lub inne szkody spowodowane działaniem Produktu.

3.4 XPG produkuje Produkty klasy konsumenckiej i biznesowej. Ponieważ produkty nie są projektowane dla technologii wymajających wysokiej precyzji lub zastosowań wymagających absolutnego bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tych produktów w urządzeniach podtrzymujących życie lub innych tego typu urządzeniach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub nawet zgon, gdyby okazały się wadliwe lub uległy awarii, włącznie m.in. z urządzeniami medycznymi i związanymi z medycyną, wojskowymi i związanymi z nimi, samolotami, urządzeniami kontroli ruchu drogowego, systemami zapobiegania katastrofom, systemem kontroli spalania oraz systemem energii atomowej, itp. XPG nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ciała, zgon lub jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe wynikające z zastosowań wyszczególnionych powyżej.

3.5 XPG nie udziela dla produktów żadnych innych gwarancji, włącznie z gwarancją zbywalności lub przydatności do określonego celu w sposób wyraźny lub dorozumiany. W przypadku, gdy przepisy lub regulacje prawne obowiązujące w określonym kraju/regionie zabraniają wyłączenia gwarancji dorozumianej (np. gwarancji zbywalności i przydatności do określonego celu), warunki gwarancji dorozumianej XPG będą podlegać takim przepisom/ regulacjom prawnym lub warunkom niniejszej gwarancji.